Onderbouw-VO | overzicht | 1 | 2 |  
 
Onderbouw-VO werkte vier jaar lang met en voor scholen aan een onderbouw waarin het leren van jongeren van 12 tot 14 jaar centraal staat. Met en voor scholen werken houdt in: onderzoeken waar de vragen van scholen liggen, volgen wat scholen doen met de ruimte om zelf beleid te voeren en zeker ook docenten, team- en schoolleiders bij elkaar te brengen, zodat ze kennis nemen van elkaars werk.
Onderbouw-VO was de vraagbaak voor iedereen die werkzaam is in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs en stimuleerde op allerlei mogelijke manieren de uitwisseling van informatie tussen docenten, team- en schoolleiders.