Noorderpoort  
 
Het Noorderpoort is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, mbo, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Met 22 verschillende scholen verspreid in de regio is het Noorderpoort het grootste ROC (regionaal opleidingscentrum) in Noord-Nederland. Het Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.