GAVA [Gronings Audiovisueel Archief] | overzicht | 1 | 2 |  
 
Het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA), bewaart beeld en geluid uit het verleden voor het heden en de toekomst. Het GAVA is verbonden met RHC Groninger Archieven. Het dagelijks leven wordt steeds meer vastgelegd op video. Deze beelden kunnen in de toekomst gebruikt worden voor onder andere radio, tv, internet en op school. Daarom is het van belang om dit materiaal van zoveel mogelijk context te voorzien.
Dat is de kerntaak van het GAVA. Het bewaren en aanbieden van (historisch) audiovisueel materiaal met zoveel mogelijk informatie over het archiefmateriaal. Als historische bron of voor gebruik in kunstproducties. Eigenlijk voor alles wat je kunt bedenken. Het GAVA heeft een uitgebreide raadpleegcollectie die is te zien via internet.