The Featheries and the Furries door Edo Knegtering | overzicht | 1 | 2 |  
 
The Featheries and the Furries Species Characteristics and Tendencies in Public Species Conservation - Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waarom zou je een proefschrift maken over de rol die - simpel gezegd - de ‘aaibaarheidsfactor’ van wilde diersoorten speelt bij hun bescherming door de overheid? ‘Aaibaar’, althans niet in letterlijke zin? En hoe zit het dan met de andere diergroepen?
Zoiets prikkelt de nieuwsgierigheid. Daarnaast, omdat de menselijke “beschaving” de biodiversiteit wereldwijd onder grote druk zet. Verwacht wordt dat als dit zo doorgaat, veel van de nu levende soorten de komende decennia gedoemd zijn uit te sterven.